Cooperación para profesores
Cooperation for teachers of Spanish | Spolupráca pre učiteľov španielčiny

REGISTROVANÝ LEKTOR, UČITEĽ

Registrovaným lektorom sa môže stať:

 • súkromný učiteľ / lektor španielčiny
 • lektor španielčiny v JŠ

Základné podmienky:

 • štátnica alebo medzinárodný certifikát zo španielčiny min. úroveň B2 (len pre kurzy pre deti) a vyššia
 • alebo VŠ štúdium španielčiny
 • kurzy, pobyty v zahraničí v španielsky hovoriacej krajine sú plusom
 • prax s učením španielčiny min. 1 rok
Postup získania štatútu registrovaného prípravujúceho lektora:
 1. Kontaktujte nás cez kontaktný formulár tu.
 2. V prípade schválenia je potrebné uhradiť jednorazový  registračný poplatok vo výške 15€ do 7 dní.

Učiteľom španielčiny ponúkame tiež možnosť externej spolupráce formou pozície akreditovaného skúšajúceho profesora na skúškach D.I.E..

Pre zaevidovanie do našej databázy skúšajúcich profesorov je potrebné absolvovať špecializovaný online kurz (prebieha v španielčine v rozsahu 30 hodín). Možné sú dve úrovne: Básico (školné je 65 EUR) a Dominio (šlkolné je 96 EUR).

V prípade záujmu o tento kurz a spoluprácu nás kontaktujte.

ZAREJESTROWANY LEKTOR, NAUCZYCIEL


Zarejestrowanym lektorem może zostać:

 • rywatny nauczyciel / lektor języka hiszpańskiego
 • lektor języka hiszpańskiego w języku hiszpańskim

Podstawowe warunki:

 • gzamin państwowy lub międzynarodowy certyfikat z języka hiszpańskiego min. poziom B2 (tylko dla kursów dla dzieci) i wyższe
 • zkoła wyższa studia języka hiszpańskiego
 • kursy, pobyty zagranicą w państwie z językiem hiszpańskim są plusem
 • praktyka w uczeniu hiszpańskiego min. 1 rok

Procedura uzyskania statusu zarejestrowanego przygotowującego się lektora:

 1. Wypełnij i odeślij krótki formularz tutaj.
 2. W przypadku zatwierdzenia należy wysłać nam oraz uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 15€ do 7 dni.

Nauczycielom języka hiszpańskiego oferujemy również możliwość zewnętrznej współpracy w formie stanowiska akredytowanego egzaminatora na egzaminach D.I.E.. Do rejestracji w naszej bazie danych egzaminatorów konieczne jest uczestnictwo w specjalistycznym kursie on line (w języku hiszpańskim, 30 godzin). Możliwe są dwa poziomy Básico (czesne to 65 EUR) i Dominio (czesne to 96 EUR).

W przypadku zainteresowania tym kursem i współpracą skontaktuj się z nami.

HIVATALOS LEKTOR, TANÁR

Hivatalos lektorrá vállhat!

 • magántanár / spanyol nyelv lektora
 • spanyol nyelv lektora nyelviskolában

Alapfeltételek:

 • államvizsga vagy nemzetközi nyelvi bizonyítvány spanyol nyelvből min. szint B2 (csak gyerek kurzusok esetén) vagy magasabb szint
 • egyetemi, főiskolai végzettség spanyol nyelvből
 • kurzusok, külföldi tanulmányutak spanyol államnyelvű országokban előnyt biztosítanak
 • legalább 1 éves spanyol tanítási gyakorlat

A hivatalos felkészítő lektor cím elérésének folyamata:

 1. Töltse ki és küldje el ezt a rövid űrlapot.
 2. Jóváhagyás esetén küldünk Önnek egy nyomtatványt a hivatalos lektorok számára (spanyol nyelven), melyet kitöltve kérünk visszaküldeni a jelentkezési díjjal 15 EUR (vagy 4 600 HUF), 7 napon belül.