Nemzetközi nyelvi bizonyítvány spanyol nyelvből

14.11.2017

A D. I. E. (Diploma Internacional de Español) egy nemzetközi nyelvi bizonyítvány. Érdeklődők számára már 7 éves kortól, tínédzserek, felnőttek, hivatásos spanyol tanárok és lektorok számára.

Ez a bizonyítvány igazolja a jártasságot a spanyol nyelvben írott, szóbeli, illetve mindkét formában a CEFR rendszerének megfelelően.

A bizonyítványt világszerte elismerik.


A VIZSGA FELOSZTÁSA:

A. tíz szint szóbeli formában, alapszinttől kezdve a nyelv tökéletes elsajátítottságáig.

(Elemental, Básico, Intermedio, Avanzado, Superior a Dominio)

B. hat szint írott formában, az Elemental-A1 szinttől kezdve a Básico-A2, Intermedio-B1, Avanzado-B2, Superior-C1-en át egész Dominio-C2 szintig.

B. három szakosodás: biznisz, turizmus és egészségügy. A vizsga ezen formáján való részvételhez a spanyol nyelv Avanzado vagy magasabb szinten való ismerete szükséges.


A D.I.E. VIZSGA ELŐNYEI:

  • A vizsgák egész évben folynak, tehát a jelentkezők akkor vehetnek részt a vizsgán, amikor a legmegfelelőbbnek érzik.
  • A szóbeli vizsga tartalma rugalmasan választható, a vizsgázó maga választhatja ki a konverzációs témát.
  • Nem szükséges letenni a vizsga minden szintjét ahhoz, hogy elvégezze a "Dominio" szintet.
  • A vizsga szóbeli és írásbeli részei különállóak. A jelentkező leteheti mindkét részét egyszerre, de akár az egyik részt különállóan is, amelyből megszerzi a bizonyítványt. A szóbeli és írásbeli részt akár nem azonos szinten is lehet teljesíteni (példának okáért a szóbeli részt Avanzado szinten teljesíti, az írásbelit pedig Intermedio szinten).
  • Abban az esetben, ha a vizsgázó csak a vizsga egyik formáját teljesíti, vagy az írásbelit, vagy a szóbelit, akkor a lettett vizsga formájának megfelelő bizonyítványt szerzi meg.


A vizsgán elérhető maximális pontszám 100, amiben a folyékonyságot, kiejtést, értelmezés képességét, nyelvtani helyességet és a szókincset pontozzuk.

A D.I.E. vizsga sikeres letételéhez és a bizonyítvány megszerzéséhez minimálisan 65%-ot szükséges elérni a teljes pontszámból a fent említett pontozási kritériumok közül (folyékonyság...). 

Abban az esetben, ha a vizsgázó 85% felett teljesít, kitüntetéssel megjelölt bizonyítványt kap.

Az eredmények a szóbeli vizsgáról általában már a vizsga napján elérhetőek és az írásbeli vizsga eredményei a vizsga napjától számított 45 napban válnak elérhetővé.

A sikeres vizsgázók számára a bizonyítványok 60 - 90 napon belül kerülnek kézbesítésre.

C O R R E S P O N D E N C I A S

D.I.E. NIVELES

ORAL            ESCRITO      CEFR

1 Elemental

2 Elemental   Elemental      A1

3 Básico

4 Básico         Básico           A2

5 Intermedio

6 Intermedio  Intermedio     B1

7 Avanzado

8 Avanzado   Avanzado      B2

9 Superior      Superior        C1

10 Dominio     Dominio        C2

Especializados

  • Negocios
  • Turismo
  • Salud


A párbeszédek és feladatok nehézségi szintenkénti mintapéldáit itt tálhatják.

A vizsgákat kizárólag akkreditált vizsgaközpontokban lehet letenni.

Az akkreditált központok ezzel a logóval vannak jelölve:

A vizsgák időpontjait és a vizsgadíjakat az akkreditált központok internet oldalain találhatóak.

Akkreditált vizsgaközpontok Magyarországon


D. I. E. (Diploma Internacional de Español) je medzinárodný jazykový certifikát určený pre záujemcov už od 7 rokov veku, tínedžerov, dospelých a tiež jazykových profesionálov (lektori, učitelia španielčiny).

D. I. E. (Diploma Internacional de Español) je mezinárodní jazykový certifikát určený pro zájemce již od 7 let věku, teenagerov, dospělých a také jazykových profesionálov (lektoři, učitelé španělštiny).

A D. I. E. (Diploma Internacional de Español) egy nemzetközi nyelvi bizonyítvány. Érdeklődők számára már 7 éves kortól, tínédzserek, felnőttek, hivatásos spanyol tanárok és lektorok számára.


D. I. E. (Diploma Internacional de Español) to międzynarodowy certyfikat językowy przeznaczony dla zainteresowanych już od 7 roku życia, nastolatków, dorosłych, jak również specjalistów językowych (lektorzy, nauczyciele języka hiszpańskiego).