Mezinárodní diplom ze španělštiny

14.11.2017

D. I. E. (Diploma Internacional de Español) je mezinárodní jazykový certifikát určený pro zájemce již od 7 let věku, teenagerov, dospělých a také jazykových profesionálov (lektoři, učitelé španělštiny).

Certifikát je platným dokladem o jazykové zdatnosti ve španělštině v mluvené, písemné nebo obou formách v souladu s CEFR.

Diplomy mají celosvětovou platnost.

DELENÍ ZKOUŚEK

Zkoušky jsou rozděleny do:

A. deseti úrovní v ústní formě, od základní úrovně po úplné ovládání jazyka (Elemental, Básico, Intermedio, Avanzada, Superior y Dominio)

B. šesti úrovní v písemné formě, od úrovně Elemental.A1, Básico-A2, Intermedio-B1, Avanzada-B2, Superior - C1, Dominio-C2

C. tří specializací: obchod, turismus a zdravotnictví. Pro účast na tomto typu zkoušek je třeba mít úroveň španělštiny Avanzado a výše.

VÝHODY ZKOUŠEK D.I.E.

  • Zkoušky se provádějí v období celého roku, takže kandidáti se je mohou zúčastnit tehdy, když jim to nejlépe vyhovuje.
  • Obsah ústní zkoušky je flexibilní a sám kandidát si může vybrat témata na konverzaci.
  • Není třeba absolvovat všechny úrovně zkoušky k tomu, aby bylo možné absolvovat úroveň "Dominio".
  • Ústní a písemná zkouška jsou samostatné. Kandidát může složit obě formy nebo pouze jednu z nich, ze které pak obdrží Diplom. Dokonce si může zvolit různé úrovně zkoušky v ústní formě a v písemné formě (například Avanzado v ústní formé a Intermedio v písemné formě, a pod.).
  • V případě, že kandidát úspěšně udělá jen některou z forem zkoušek, písemnou nebo ústní, obdrží Diplom korespondující s formou, kterou úspěšně absolvoval.

HODNOCENÍ A VÝSLEDKY

Celkový počet bodů za zkoušku je 100, kterými se hodnotí plynulost, výslovnost, porozumění, gramatická správnost a slovní zásoba. 

Na úspěšné absolvování zkoušek a získání diplomu D.I.E. je třeba dosáhnout 65% z celkového počtu bodů v každém z výše uvedených hodnotících kritérií (plynulost ...). 

Při dosažení více než 85% kandidát získá diplom s vyznamenáním.

Výsledky ústní formy zkoušek jsou k dispozici obvykle v den účasti na zkoušce.

Výsledky písemné formy jsou do 45 dnů ode dne absolvování zkoušky.

Diplomy jsou úspěšným kandidátem následně zasílána v rámci 60 - 90 dnů.

C O R R E S P O N D E N C I A S

D.I.E. NIVELES

ORAL             ESCRITO         CEFR

1 Elemental

2 Elemental   Elemental        A1

3 Básico

4 Básico         Básico             A2

5 Intermedio

6 Intermedio  Intermedio      B1

7 Avanzado

8 Avanzado    Avanzado       B2

9 Superior      Superior          C1

10 Dominio     Dominio          C2

Especializados

  • Negocios
  • Turismo
  • Salud


VZOROVÉ DIALOGY A TESTY

Vzory dialogů na ústních zkouškách a vzory písemných zkoušek.

TERMÍNY A POPLATKY

Přípravu na zkoušky poskytují registrované přípravní centra a registrováni lektoři.

Zkoušky je možné vykonat pouze v akreditovaných zkušebních centrech. Termíny a poplatky naleznete na jejich webech.


D. I. E. (Diploma Internacional de Español) je medzinárodný jazykový certifikát určený pre záujemcov už od 7 rokov veku, tínedžerov, dospelých a tiež jazykových profesionálov (lektori, učitelia španielčiny).

D. I. E. (Diploma Internacional de Español) je mezinárodní jazykový certifikát určený pro zájemce již od 7 let věku, teenagerov, dospělých a také jazykových profesionálov (lektoři, učitelé španělštiny).

A D. I. E. (Diploma Internacional de Español) egy nemzetközi nyelvi bizonyítvány. Érdeklődők számára már 7 éves kortól, tínédzserek, felnőttek, hivatásos spanyol tanárok és lektorok számára.


D. I. E. (Diploma Internacional de Español) to międzynarodowy certyfikat językowy przeznaczony dla zainteresowanych już od 7 roku życia, nastolatków, dorosłych, jak również specjalistów językowych (lektorzy, nauczyciele języka hiszpańskiego).