Mędzynarodowy certyfikat językowy D.I.E.

11.11.2017


D. I. E. (Diploma Internacional de Español) to międzynarodowy certyfikat językowy przeznaczony dla zainteresowanych już od 7 roku życia, nastolatków, dorosłych, jak również specjalistów językowych (lektorzy, nauczyciele języka hiszpańskiego).

Certyfikat jest obowiązującym dokumentem potwierdzającym znajomość języka hiszpańskiego w mowie, piśmie lub obu formach zgodnie z CEFR.

Dyplomy są ważne na całym świecie.

PODZIAŁEGZAMINÓW


Egzaminy są dzielone na:

A. dziesięć poziomów w formie ustnej, od poziomu podstawowego po całkowite opanowanie języka (Elemental, Básico, Intermedio, Avanzado, Superior y Dominio)

B. sześć poziomów w formie pisemnej, od poziomu Elemental.A1, Básico-A2, Intermedio-B1, Avanzado-B2, Superior - C1, Dominio-C2

C. trzy specjalizacje: handel, turystyka i służba zdrowia. Aby wziąć udział w tym typie testów trzeba posiadać znajomość języka hiszpańskiego na poziomie Avanzado lub wyższy.

ZALETY TESTÓW D.I.E.

  • Testy odbywają się w ciągu całego roku, więc kandydat może wziąć w nich udział wtedy, kiedy mu to najbardziej odpowiada.
  • Treść egzaminu ustnego jest elastyczna i sam kandydat może sobie wybrać tematy konwersacji.
  • Nie ma potrzeby zdawania wszystkich poziomów testów, aby móc zdawać poziom "Dominio".
  • Egzaminy ustny i pisemny to dwa odrębne egzaminy. Kandydat może podejść do obu form lub tylko jednej z nich, z której następnie otrzyma Dyplom. Może nawet wybrać różne poziomy testu w ustnej formie i w pisemnej formie (na przykład Avanzado w formie ustnej i Intermedio w formie pisemnej, itp.).
  • W przypadku, gdy kandydat pozytywnie zaliczy tylko jedną formę egzaminu, pisemną lub ustną, otrzyma odpowiedni Dyplom z formą, którą pozytywnie zakończył.


OCENA I WYNIKI

Maksymalna liczba punktów za egzamin to 100, za ich pomocą ocenia się płynność, wymowę, rozumienie, sprawność gramatyczną i zasób słownictwa.

Aby pomyślnie ukończyć egzamin i uzyskać dyplom D.I.E. trzeba uzyskać 65% całkowitej liczby punktów w każdym z wyżej wymienionych kryteriów oceny (płynność...). Przy osiągnięciu więcej niż 85% kandydat uzyska dyplom z wyróżnieniem.

Wyniki egzaminu ustnego są zazwyczaj dostępne w dzień udziału w egzaminie.

Wyniki egzaminu pisemnego są ogłaszane do 45 dni od dnia zdawania egzaminu.

Dyplomy są następnie wysyłane tym, którzy otrzymali wynik pozytywny w ciągu 60 - 90 dni.

Wzory dialogów ustnej formy egzaminu według poziomu znajdziecie tutaj.

Modele egzaminów pisemnych znajdziecie tutaj.

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ EGZAMINY?

Do egzaminów podejść można jedynie w akredytowanych centrach egzaminacyjnych.

Terminy i opłaty za egzaminy można znaleźć bezpośrednio na stronach internetowych akredytowanych centrówj.

Kursy przygotowujące do egzaminów oferują zarejestrowane centra przygotowawcze lub zarejestrowani lektorzy / nauczyciele przygotowujący języka hiszpańskiego.


D. I. E. (Diploma Internacional de Español) je medzinárodný jazykový certifikát určený pre záujemcov už od 7 rokov veku, tínedžerov, dospelých a tiež jazykových profesionálov (lektori, učitelia španielčiny).

D. I. E. (Diploma Internacional de Español) je mezinárodní jazykový certifikát určený pro zájemce již od 7 let věku, teenagerov, dospělých a také jazykových profesionálov (lektoři, učitelé španělštiny).

A D. I. E. (Diploma Internacional de Español) egy nemzetközi nyelvi bizonyítvány. Érdeklődők számára már 7 éves kortól, tínédzserek, felnőttek, hivatásos spanyol tanárok és lektorok számára.


D. I. E. (Diploma Internacional de Español) to międzynarodowy certyfikat językowy przeznaczony dla zainteresowanych już od 7 roku życia, nastolatków, dorosłych, jak również specjalistów językowych (lektorzy, nauczyciele języka hiszpańskiego).