Exámenes internacionales de español
Diploma internacional de español

 • para los niños de 7 años
 • for kids from 7
 • pre deti od 7 rokov
 • para los jóvenes y adultos
 • for teenagers and adults
 • pre tínedžerov a dospelých 

El Diploma Internacional de Español D.I.E. ofrece la posibilidad de obtener títulos acreditativos del grado de competencia lingüística en español en su forma hablada, escrita o ambas.

Los contenidos de los niveles de los exámenes se han desarrollado de acuerdo al Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas.

CONVOCATORIAS & TARIFAS | TERMÍNY A POPLATKY

VENTAJAS DE D.I.E.

 • Los exámenes se realizan a lo largo de todo el año, por lo que los candidatos podrán presentarse a la convocatoria que más les convenga.
 • Los contenidos del examen D.I.E. oral son flexibles y variados, el propio candidato puede elegir los temas de conversación que sean de su interés.
 • No es necesario presentarse a todos los niveles hasta alcanzar el nivel "dominio".
 • Los candidatos podrán presentarse indistintamente a la prueba oral, la escrita o ambas.
 • El candidato podrá elegir diferentes niveles para las pruebas escritas y las orales, en función de sus conocimientos de la lengua española.
 • En el supuesto de que el candidato aprobase sólo una de las pruebas, escrita u oral, recibiría el diploma correspondiente a la parte superada.

EVALUACIÓN

Las pruebas tienen asignados un total de 100 puntos. Para obtener el diploma D.I.E. deberá alcanzarse una puntuación mínima de un 65%.

A partir de una puntuación de un 85% se otorgará un diploma con distinción.

RESULTADOS Y DIPLOMAS

Los resultados obtenidos en la prueba oral podrán ser facilitados el mismo día en que se realicen las pruebas.

Los resultados de las pruebas escritas se proporcionarán a los 30 - 45 días a partir de la fecha del examen.
Los diplomas se enviarán posteriormente en un plazo de entre 60 y 90 días.

C O R R E S P O N D E N C I A S

D.I.E. NIVELES

ORAL                  ESCRITO        CEFR

1 Elemental

2 Elemental        Elemental        A1

3 Básico

4 Básico             Básico              A2

5 Intermedio

6 Intermedio      Intermedio        B1

7 Avanzado

8 Avanzado       Avanzado          B2

9 Superior         Superior             C1

10 Dominio        Dominio             C2

Especializados

 • Negocios
 • Turismo
 • Salud


MODELOS, CONVOCATORIAS Y TARIFAS | VZORY SKÚŠOK, TERMÍNY A POPLATKY | SAMPLES, DATES AND FEES

 • Modelos de diálogos de la forma oral - pulsa aqui y de escrita aqui.
 • Convocatorias y tarifas se peuden encontrar en las páginas web de los centros examinadores, allí pueden tambiėn inscribirse en los examenes.

♥ Referencias | Absolventi skúšok

S priebehom skúšok som bola veľmi spokojná a hlavne sa teším, že som v nich uspela :). V pozvánke na skúšku som našla všetky potrebné informácie aj s časom mojej ústnej skúšky a nemusela som tak vyčkávať, kým prídem na rad. Výsledok som mala v ten istý deň.     Denisa, Košice

Mala som veľkú trému, napriek tomu, že som niekoľko rokov žila v Španielsku. Skúšky prebehli plynule a atmosféra nebola "strašiaca", takže tréma po chvíli zmizla a mohla som sa plne sústrediť na skúšku.     Jarka, Nitra

Bol som na ústnej aj písomnej forme skúšok. Páčila sa mi organizácia, že som nemusel dlho vyčkávať a stačilo mi prísť na určený čas. Diplom mi prišiel priamo domov, nemusel som znova cestovať do Nitry. Adrián, Martin

Skúšky prebehli na profesionálnej úrovni. Na získaný certifikát som patrične hrdý :)     Jano, Prešov

Som spokojný. Organizácia a skúšky prebehli ok. Bol som v NR.  Peter, TN

D. I. E. (Diploma Internacional de Español) je medzinárodný jazykový certifikát určený pre záujemcov už od 7 rokov veku, tínedžerov, dospelých a tiež jazykových profesionálov (lektori, učitelia španielčiny).

D. I. E. (Diploma Internacional de Español) je mezinárodní jazykový certifikát určený pro zájemce již od 7 let věku, teenagerov, dospělých a také jazykových profesionálov (lektoři, učitelé španělštiny).

A D. I. E. (Diploma Internacional de Español) egy nemzetközi nyelvi bizonyítvány. Érdeklődők számára már 7 éves kortól, tínédzserek, felnőttek, hivatásos spanyol tanárok és lektorok számára.


D. I. E. (Diploma Internacional de Español) to międzynarodowy certyfikat językowy przeznaczony dla zainteresowanych już od 7 roku życia, nastolatków, dorosłych, jak również specjalistów językowych (lektorzy, nauczyciele języka hiszpańskiego).